Portfolio
Journal
Contact
ALENE+WILMA®

ALENE +
WILMA®

ACCLAIM THE OUTCAST
Conceptual

(Direction & Visual Identity)

Alene + Wilma, a brand by women of novel Dutch.
Symbolising the exhibitionist nature of women with neoteric fashion wear,
moving past traditional vogue.

Birthed out of countrified women with a desire of elegance and vigour.
They principle on amoebic and recycle-able fabric wear, thus preserving the ecology and contributing to nature. Started as a thrift store,
they progressively up-scaled to diverse feminine apparel largely being an umbrella to exquisiteness for the countrified lady.

(Regie & Visuele Identiteit)

Alene + Wilma, een merk van vrouwen van roman Nederlands.
Symboliseert de exhibitionistische aard van vrouwen met neoterische modekleding, voorbij de traditionele mode.

Geboren uit landelijke vrouwen met een verlangen naar elegantie en kracht.
Ze gaan uit van amoeben en recyclebare stoffen, waardoor de ecologie behouden blijft en bijdraagt ​​aan de natuur.Begonnen als een kringloopwinkel, werden ze geleidelijk opgeschaald naar diverse vrouwelijke kleding, grotendeels als een paraplu voor verfijning voor de landelijke dame.

A brand that establishes,
women as bold and colourful in the new age of civilisation
In September 2022, Aaron directed a conceptual brand for the women
of novel Dutch which was featured in Adobe Stock.

New Project